Manta

by Manta

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Includes CD booklet with all lyrics - original and English translation
  Purchasable with gift card

    €8 EUR  or more

   

1.
04:18
2.
3.
04:39
4.
5.
03:40
6.
04:08
7.
03:08
8.
9.
04:24
10.
11.

about

Vienpadsmit albuma dziesmas uz diviem lenšu magnetofoniem tika ierakstītas Ingus Baušķenieka studijā Bicycle Systems.
Ingus Baušķenieks: „Gan Manta, gan es nu atkal baudījām pirmos soļus divceliņu analogajā ierakstā - medijā, kas man tagad šķiet pārākais no visiem zināmajiem. Ja šis izdevums iegūs arī vinila formātu, tad arī plašākai publikai kļūs iespējami ievērtēt nedaudz atmirušās šobrīd nesaciparotās skaņas skaistumu - nu šodienīgākā piegriezumā.”

credits

released August 15, 2014

license

all rights reserved

tags

about

Manta Riga, Latvia

Viens no redzamākajiem latviešu alternatīvās scēnas pārstāvjiem, kas guvis piekrišanu arī ārpus tās. Pirmais albums “Manta” ieguvis vairākas Latvijas mūzikas balvas, grupa aktīvi koncertējusi Latvijā, uzstājusies arī Lietuvā un Igaunijā. Mantas otrais dziesmu albums “Karaliene Anna” ir savdabīga, tēlaina, tumša mūzika, kas klejo dažādos žanros. Ierakstīts analogi "Bicycle systems" studijā. ... more

contact / help

Contact Manta

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

Track Name: Viva Voleros
Bandubērni sabraukuši, ritenīšus atstājuši savvaļā
Nopirkuši mācītāju, salikuši krustus visā pagastā
Kaklus gludi noskuvuši, savilkuši cūku ādas mugurā
gaļu ēda, gaļu dzēra, savu bēdu slīcināja attekā

Kā tu domā, kā es te izskatos?
Kā tu domā, kā es te iederos?
Vai zini deju četvereņki?
Varbūt man vajag citas asinis?

Viva Voleros!

Kad būs sniegi nokusuši, tos, kas ilgi gulējuši, atradīs
Atnāks divi liecinieki, uzmanīgi apskatīs un nepazīs
Ko var visi paragrāfi, kad ar īkšķa nagu kaklu noglaudīs
Neskatos uz tēvocīti, varbūt mani neaizskartu atlaidīs

Kā tu domā, kā es te izskatos?
Kā tu domā, kā es te iederos?
Vai zini deju četvereņki?
Varbūt man vajag citas asinis?

Viva Voleros!

//

Bastards coming from all over, left their wheels out in the wild
Bought a pastor and stuck crosses all throughout the neighbourhood
Got their necks shaved smoothly, pulled pigskin leathers on
Meat to eat, meat to drink, drowning sorrow in a creek

How do I look here, what do you think?
How do I belong here, what do you think?
Do you know this dance chetverenki?
Maybe I should have different blood?

Viva Voleros!

When the snow melts, those who've lain there long will be found
Two witnesses will arrive, take a close look and not recognize
What use are articles and items when a thumbnail strokes your neck
I'm not looking up at uncle, I might get to go unharmed

How do I look here, what do you think?
How do I belong here, what do you think?
Do you know this dance chetverenki?
Maybe I should have different blood?
Track Name: Pastaigājos, nerunājos
Mums ir tik nevienlīdzīgs pieprasījums piedāvājums
Mums ir tik nevienlīdzīgs pieprasījums piedāvājums
Kā gan var sacensties mans vājums un tavs vilinājums

Pastaigājos ne ar vienu nerunājos
Cigaretes ir bet uguns nav
Un būtu jāiet mājās

Uz tavas ādas krējums saldējums un tetovējums
Uz tavas ādas krējums saldējums un tetovējums
Ar tevi palieku kaut sen jau beidzies komandējums

Pastaigājos ne ar vienu nerunājos
Cigaretes ir bet uguns nav
Un būtu jāiet mājās

//

Our supply and demand is so unequal
Our supply and demand is so unequal
How could they ever contend – my weakness and your temptation


I stroll about I talk to noone
I’ve got smokes but no fire
And I should just go home

On your skin – cream, tattoo and ice cream
On your skin – cream, tattoo and ice cream
I still stay with you even though the business trip is long since over

I stroll about I talk to noone
I’ve got smokes but no fire
And I should just go home
Track Name: Antikristaps
Un viņš iznāca ārā no Daugavas
Kreisajā krastā
Un nostājās stingri kā statīvs

Un viņš aizsedza skatienam pusi
No panorāmas
Masīvs kā Pļavnieku masīvs

Ar mazā pirkstiņa nagu
Viņš kanālu raka uz jūru
Mainīja darbu pret zeltu
Un uzpirka betona būrus

Kad zemes grāmata aizvērās
Cilvēki saprata kļūdu
Milzis jau ievācās dzīvot
Vienatnē. Solitūdē.

//

And he came out of River Daugava
On the left bank
And stood steady like a tripod

And he obstructed the view of a half
Of the whole panorama
Massive as a Pļavnieki housing block

With the nail of his pinkie
He dug a channel to the sea
Traded his work for gold
And bought up concrete cages

When the land registry closed
People realized the mistake
The giant had already moved in
Alone. In Solitude.
Track Name: Pred Plus
Предплюсна, плюсна,
фаланги пальцев

Надев темные очки,
повторяй эти слова

За очками чудится глубина какая - то,
Ни высказать ее нельзя

За словами чудится глубина какая -
то, но высказать ее нельзя

Предплюсна, плюсна,
фаланги пальцев

В поэтах наблюдается глубина какая то,
пустота какая то

Надев темные очки, повторяй эти слова
Это поэзия, это стихи

//

Metatarsal, tarsal
Phalanges of the digits

Put on dark glasses
And repeat these words.

Beyond the lenses there gleams
A kind of depth,
But it can’t be said aloud

Beyond the words there gleams
A kind of depth
But it can’t be said aloud

Metatarsal, tarsal
Phalanges of the digits


In poets there appears
A kind of depth a kind of void


Put on dark glasses
And repeat these words.

This is poetry, this is verse
Track Name: Milicis
Dzin dzin dzin dzin dzirdu konduktora zvaniņu
Pirmais aiziet no depo uz galiņu
Tikai milicis nesteidz uz darbu
Milicis dzīvo uz drošības saliņas

Regulēt regulēt
Nevienu stundu negulēt
Dzīve uz ielas
Atklāj īpašas spējas

Dš dš dš dš tā viņš šaujas ar bandītiem
Dažas no lodēm aiziet pa gājējiem
Pilsoņi tomēr par milici balso
Uzticas viņam vairāk kā tiesnešiem

Rokas augšā! Kājas plati!
Izrādi cieņu varas pārstāvim!

Krūšu kabatā dziļi
Dziļi aiz soda kvītīm
Tur kur ir vieta sirdij
Zīmīte pārlocīta
Un reizi divpadsmit gados
Pie miliča jaunekli atved
Ja pirkstu nospiedums derēs
Tam pilnvaras milicis atdos

Gā gā gā gā viņam signalizē mašīna
Mirkšķina sieviešu dzimuma persona
Milicis aizņemts un sveicienu neatņem
Bet viņš visu redz un saglabā arhīvā

Satiksme noklust
Pilsēta pierimst
Par milici nekļūst
Par milici piedzimst.

//

Ring ring ring ring, I hear the conductor’s bell
The first one leaves from the depot to the far end
Only the militiaman doesn’t hurry to work
The militiaman lives on the traffic island

Regulate regulate
No sleep, not even an hour
Life on the street
Reveals special powers

Dsh dsh dsh dsh – this is how he shoots criminals
Some of the bullets hit pedestrians
Citizens still vote for the militiaman
They trust him more than the judges

Hands up! Legs wide spread!
Show your respect to agent of authority!

Deep in the chest pocket
Behind receipts for fines
Where the place for the heart is
A folded note lies
And once in each twelve years
A young man is brought before him
If the fingerprint matches
Authority will be transferred

Honk honk honk honk – a car is signalling
A female individual blinks at him
Militiaman is busy and returns no greetings
But he sees everything and keeps it in the archive

The traffic hushes
The city calms down
You can’t become a militiaman
You must be born as one
Track Name: Adīta veste
Divreiz gadā viņu apciemo māte
Ceļa galā pie zīmes „bīstami”
Atstāj adītu vesti un vēstuli.
Viņš to sadedzina neizlasītu.

Divreiz nedēļā satiekot ļaudis
Reņģu vīru un meiteni veikalā
Viņš zina, ko publika gaida un
Piesedz seju ar necilu šalli

Jūti jūti tumsā
Liekas tur kāds staigā
Liekas tur kāds staigā
Nesauc viņu vārdā
Nesauc viņu vārdā
Uz to pusi neskaties
It nevienam nevajag
Redzēt viņu vaigā

tici tikai to, ko nevari noliegt
slazdus galvā un balsis pagrabā
Viņi izdzina, viņi aizdzina
saule noriet un pasaule noriet

//

Twice in a year his mother visits
At the end of the road, by the “danger” sign
She leaves a knitted vest and a letter.
He burns it without reading.

When twice a week he meets people
The herring man and a girl in the shop
He knows what the public expects
And covers his face with a humble scarf

Feel feel in the dark
Feels like someone’s walking
Feels like someone’s walking
Don’t call him by name
Don’t call him by name
Don’t even look that way
No one should see him
See him in the eye

Believe only what you cannot deny
Traps in the head and voices in the basement
They cast out, they hunted away
Sun falls down and the world falls down
Track Name: Mazie un lepnie
ja es varu nokavēt
tad es gribu nepaspēt
man piecas pāri plikai rokai
mazie un lepnie

pasēdēsim pieturā
tumšā sliežu klusumā
varam arī kājām aiziet
mazie un lepnie

kas ir draugs un kas nav draugs
vai es pats sev esmu draugs
man pašam savas cigaretes
mazie un lepnie

māsai trešā nodaļā
zvīļa matu kodaļa
viņa manī iemīlēsies
mazie un lepnie

vari mani sagaidīt
apskatīt un pavadīt
tāda mūsu mīlestība
mazie un lepnie

ko tas nozīmē ja sāp
nozīmē, ka nesanāk
mēs viens otram kreisā pusē
mazie un lepnie

mana roka labi dzird
tumsā runā tava sirds
nē, it neviens mūs nesagrauzīs
mazie un lepnie

//

If I can perhaps be late
I want to not be on time
It’s five minutes past my bare hand
Little and proud ones

Let’s sit at the stop for a while
In dark silence of the rails
We can also just go walking
Little and proud ones

Who’s a friend and who is not
Am I a friend to myself
I do have my own cigarettes
Little and proud ones

Nurse from ward number three
Has a glossy mop of hair
She will fall in love with me
Little and proud ones

You can greet and welcome me
Take a look and see me off
That’s the way of our love
Little and proud ones

What’s the meaning if it hurts
Means that something’s going wrong
We’re on the left of each other
Little and proud ones

I hear well with my palm
Your heart talking in the dark
No, no one will chomp on us
Little and proud ones
Track Name: Suņi seko
Šāvēji bijuši trīs
Lietpratīgi noteica detektīvs
Jādabū rokā tas, kurš ir palicis dzīvs

Sekojiet cauri purviem
Neuzķerieties uz malduguņiem
Un slēdziet vaļā būrus – dzīsim ar suņiem

Suņi seko, tevi atrast ir viegli
Tev ir tik smaržīgi smiekli, tik viegli
Tu smejies, sakošļā tabakas ziedu
Nospļaujies savās pēdās, ardievu

Septiņos atsāka gāzt
Sajaucās kopā asins un māls
Nodzisa lāpas, izsekotāji padevās

Robeža pienāca drīz
Tabakas ceļu tu izgāji nemanīts
Vientuļa bēgļa vienīgais draugs ir nikotīns

Suņi seko, tevi atrast ir viegli
Tev ir tik smaržīgi smiekli, tik viegli
Tu smejies, sakošļā tabakas ziedu
Nospļaujies savās pēdās, ardievu

Vientuļa bēgļa vienīgais draugs ir nikotīns

//

The total of shooters was three
The detective said expertly
We have to catch the one that’s still alive
Follow him through swamps
Don’t fall for will-o’-the-wisps
And unlock the cages – let the hounds run

Hounds are chasing, finding you is so easy
Your laughter is so fragrant, so easy
You are laughing, chewing a tobacco blossom
Spit it into your footsteps. Adieu.

At seven the rain kicked in again
All mixed together, blood and clay
As torches went out, the trackers gave up
The border came quite soon
Unseen you covered the tobacco route
The only friend of a lone fugitive is nicotine

Hounds are chasing, finding you is so easy
Your laughter is so fragrant, so easy
You are laughing, chewing a tobacco blossom
Spit it into your footsteps. Adieu.

The only friend of a lone fugitive is nicotine
Track Name: Nāve jūras malā
Vai tur nāve jūras malā nedejo pa akmeņiem
Kas tik savāds galu galā spīguļo uz akmeņiem
Vai tur nāve jūras malā nedejo pa akmeņiem

Kas tik savāds, bailes sacīt, cilvēku nav tuvumā
Jāvelk elpa, jāslēpj galva, jāmūk tavā tuvumā

Vai tur nāve jūras malā nedejo pa akmeņiem?

Siltums kluss no tava klēpja, vēji pūš un priedes šalc
Nebaidos, bet tikai slēpjos. Kas tur mirgo – priedes šalc.

Vai tur nāve jūras malā nedejo pa akmeņiem?

Ak, tas būs man tikai licies – saules mirga akmeņos
Tas būs licies, tikai licies. Liels un dzīvs, un nebaidos

Vai tur nāve jūras malā nedejo pa akmeņiem

Nē, patiesi nespīdēja tur nekas, jā it nekas
Staignas smiltis, paiet nevar, jātic – nespīd, jātic – nespīd,
Nedejoja tur nekas.

Vai tur nāve jūras malā nedejo pa akmeņiem
Kas tik savāds galu galā spīguļo uz akmeņiem
Vai tur nāve jūras malā nedejo pa akmeņiem

//

Is it death there on the sea shore, is it dancing on the rocks
Really, what’s that curious glinting over there on the rocks
Is it death there on the sea shore, is it dancing on the rocks

What’s so strange, I fear to say, not a single soul around
Have to breathe in, hide my head, run for cover at your side

Is it death there on the sea shore, is it dancing on the rocks?

Soft heat breathing from your bosom, blowing winds and soughing pines
I’ve no fear, I am just hiding. What’s that glinting? Soughing pines.

Is it death there on the sea shore, is it dancing on the rocks?

Oh, it must be just a vision. Blink of sunshine on the rocks
Just a vision, just a vision. Big, alive, I have no fear.

Is it death there on the seaside is it dancing on the rocks

No, there was indeed no glinting , nothing glinting there at all
Shifting sand, no walking likely, must believe, there’s nothing glinting
Nothing dancing there at all.

Is it death there on the sea shore, is it dancing on the rocks
Really, what’s that curious glinting over there on the rocks
Is it death there on the sea shore, is it dancing on the rocks
Track Name: Tūkstošreiz
Un es pamostos autoostā
Sudraba migla vakara balasts
Sudraba miglai zobens cauri
Mani uzrunā kustības saraksts

Braucu tur, tur, tur, kur nevarēs atrast
tur, kur parasti nekāpj
tur, kur kādreiz es braucu
Tūkstošreiz, bet nu arvien retāk.

Visi skatās uz manām tukšajām rokām
Kad es ierodos ubagu ciemā.
Ubagu ciemā paģiru dienā
Nesamaksājamo parādu ielā.

Palīdzi saimniek.
Biļetei pietrūkst.
Līdz mājām. Līdz mājām.
Nozaga naudu.
Bet mammai vajag
Priekš zālēm. Priekš zālēm

Pietura Romija. Savu valsti,
Dzimteni būvē čigānu barons.
Taboru rajonus pajūgu sienām
Pases tur nebūs nevienam, nevienam

Karogā viņam
Būs divi zirgi
Bez segliem. Ar krēpēm.
Un divas sievas
Ar kailām krūtīm
Tur dziedās. Un spēlēs.

Ar manu biļeti ved līdz galam
Šūpojos visām pieturām garām
Kur manu uguni gaida ārā
Banderlogi no vietējā bāra

Braucu tur, kur nevarēs atrast
tur, tur, tur, kur parasti nekāpj
tur, tur, tur, kur kādreiz es braucu
Tūkstošreiz, bet nu arvien retāk.

//

And I wake up at the bus station
Silver haze the evening’s ballast
Through the silver haze a sword
The bus schedule speaks to me

I go where there is no finding
Where as a rule no one gets off
Where I used to go a thousand times
But nowadays rarely

Everyone is looking at my empty hands
When I turn up in beggars’ village.
In beggars’ village on hangover day
On the street of debts never paid.

Oh, help me, guv’nor.
I’m short for a ticket.
I need to go home.
They stole my money.
But I need medicine.
For mother. For mother.

Stop of Romia. A Gypsy baron
Builds his state, builds his homeland.
Districts of tabors, walls of carts
Passports needed for noone there, noone

And his flag
Will have two horses
No saddle. Just manes.
And two women
With naked breasts
Will sing there. And dance there.

My ticket takes me to the end
I’m swaying past all the stops
I see there waiting for my fire
Banderlogs from the local bar

I go where there is no finding
Where as a rule no one gets off
Where I used to go a thousand times
But nowadays rarely

If you like Manta, you may also like: