We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Manta

by Manta

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Includes CD booklet with all lyrics - original and English translation
  Purchasable with gift card

    €8 EUR  or more

   

1.
Viva Voleros 04:18
Bandubērni sabraukuši, ritenīšus atstājuši savvaļā Nopirkuši mācītāju, salikuši krustus visā pagastā Kaklus gludi noskuvuši, savilkuši cūku ādas mugurā gaļu ēda, gaļu dzēra, savu bēdu slīcināja attekā Kā tu domā, kā es te izskatos? Kā tu domā, kā es te iederos? Vai zini deju četvereņki? Varbūt man vajag citas asinis? Viva Voleros! Kad būs sniegi nokusuši, tos, kas ilgi gulējuši, atradīs Atnāks divi liecinieki, uzmanīgi apskatīs un nepazīs Ko var visi paragrāfi, kad ar īkšķa nagu kaklu noglaudīs Neskatos uz tēvocīti, varbūt mani neaizskartu atlaidīs Kā tu domā, kā es te izskatos? Kā tu domā, kā es te iederos? Vai zini deju četvereņki? Varbūt man vajag citas asinis? Viva Voleros! // Bastards coming from all over, left their wheels out in the wild Bought a pastor and stuck crosses all throughout the neighbourhood Got their necks shaved smoothly, pulled pigskin leathers on Meat to eat, meat to drink, drowning sorrow in a creek How do I look here, what do you think? How do I belong here, what do you think? Do you know this dance chetverenki? Maybe I should have different blood? Viva Voleros! When the snow melts, those who've lain there long will be found Two witnesses will arrive, take a close look and not recognize What use are articles and items when a thumbnail strokes your neck I'm not looking up at uncle, I might get to go unharmed How do I look here, what do you think? How do I belong here, what do you think? Do you know this dance chetverenki? Maybe I should have different blood?
2.
Mums ir tik nevienlīdzīgs pieprasījums piedāvājums Mums ir tik nevienlīdzīgs pieprasījums piedāvājums Kā gan var sacensties mans vājums un tavs vilinājums Pastaigājos ne ar vienu nerunājos Cigaretes ir bet uguns nav Un būtu jāiet mājās Uz tavas ādas krējums saldējums un tetovējums Uz tavas ādas krējums saldējums un tetovējums Ar tevi palieku kaut sen jau beidzies komandējums Pastaigājos ne ar vienu nerunājos Cigaretes ir bet uguns nav Un būtu jāiet mājās // Our supply and demand is so unequal Our supply and demand is so unequal How could they ever contend – my weakness and your temptation I stroll about I talk to noone I’ve got smokes but no fire And I should just go home On your skin – cream, tattoo and ice cream On your skin – cream, tattoo and ice cream I still stay with you even though the business trip is long since over I stroll about I talk to noone I’ve got smokes but no fire And I should just go home
3.
Antikristaps 04:39
Un viņš iznāca ārā no Daugavas Kreisajā krastā Un nostājās stingri kā statīvs Un viņš aizsedza skatienam pusi No panorāmas Masīvs kā Pļavnieku masīvs Ar mazā pirkstiņa nagu Viņš kanālu raka uz jūru Mainīja darbu pret zeltu Un uzpirka betona būrus Kad zemes grāmata aizvērās Cilvēki saprata kļūdu Milzis jau ievācās dzīvot Vienatnē. Solitūdē. // And he came out of River Daugava On the left bank And stood steady like a tripod And he obstructed the view of a half Of the whole panorama Massive as a Pļavnieki housing block With the nail of his pinkie He dug a channel to the sea Traded his work for gold And bought up concrete cages When the land registry closed People realized the mistake The giant had already moved in Alone. In Solitude.
4.
5.
Pred Plus 03:40
Предплюсна, плюсна, фаланги пальцев Надев темные очки, повторяй эти слова За очками чудится глубина какая - то, Ни высказать ее нельзя За словами чудится глубина какая - то, но высказать ее нельзя Предплюсна, плюсна, фаланги пальцев В поэтах наблюдается глубина какая то, пустота какая то Надев темные очки, повторяй эти слова Это поэзия, это стихи // Metatarsal, tarsal Phalanges of the digits Put on dark glasses And repeat these words. Beyond the lenses there gleams A kind of depth, But it can’t be said aloud Beyond the words there gleams A kind of depth But it can’t be said aloud Metatarsal, tarsal Phalanges of the digits In poets there appears A kind of depth a kind of void Put on dark glasses And repeat these words. This is poetry, this is verse
6.
Milicis 04:08
Dzin dzin dzin dzin dzirdu konduktora zvaniņu Pirmais aiziet no depo uz galiņu Tikai milicis nesteidz uz darbu Milicis dzīvo uz drošības saliņas Regulēt regulēt Nevienu stundu negulēt Dzīve uz ielas Atklāj īpašas spējas Dš dš dš dš tā viņš šaujas ar bandītiem Dažas no lodēm aiziet pa gājējiem Pilsoņi tomēr par milici balso Uzticas viņam vairāk kā tiesnešiem Rokas augšā! Kājas plati! Izrādi cieņu varas pārstāvim! Krūšu kabatā dziļi Dziļi aiz soda kvītīm Tur kur ir vieta sirdij Zīmīte pārlocīta Un reizi divpadsmit gados Pie miliča jaunekli atved Ja pirkstu nospiedums derēs Tam pilnvaras milicis atdos Gā gā gā gā viņam signalizē mašīna Mirkšķina sieviešu dzimuma persona Milicis aizņemts un sveicienu neatņem Bet viņš visu redz un saglabā arhīvā Satiksme noklust Pilsēta pierimst Par milici nekļūst Par milici piedzimst. // Ring ring ring ring, I hear the conductor’s bell The first one leaves from the depot to the far end Only the militiaman doesn’t hurry to work The militiaman lives on the traffic island Regulate regulate No sleep, not even an hour Life on the street Reveals special powers Dsh dsh dsh dsh – this is how he shoots criminals Some of the bullets hit pedestrians Citizens still vote for the militiaman They trust him more than the judges Hands up! Legs wide spread! Show your respect to agent of authority! Deep in the chest pocket Behind receipts for fines Where the place for the heart is A folded note lies And once in each twelve years A young man is brought before him If the fingerprint matches Authority will be transferred Honk honk honk honk – a car is signalling A female individual blinks at him Militiaman is busy and returns no greetings But he sees everything and keeps it in the archive The traffic hushes The city calms down You can’t become a militiaman You must be born as one
7.
Adīta veste 03:08
Divreiz gadā viņu apciemo māte Ceļa galā pie zīmes „bīstami” Atstāj adītu vesti un vēstuli. Viņš to sadedzina neizlasītu. Divreiz nedēļā satiekot ļaudis Reņģu vīru un meiteni veikalā Viņš zina, ko publika gaida un Piesedz seju ar necilu šalli Jūti jūti tumsā Liekas tur kāds staigā Liekas tur kāds staigā Nesauc viņu vārdā Nesauc viņu vārdā Uz to pusi neskaties It nevienam nevajag Redzēt viņu vaigā tici tikai to, ko nevari noliegt slazdus galvā un balsis pagrabā Viņi izdzina, viņi aizdzina saule noriet un pasaule noriet // Twice in a year his mother visits At the end of the road, by the “danger” sign She leaves a knitted vest and a letter. He burns it without reading. When twice a week he meets people The herring man and a girl in the shop He knows what the public expects And covers his face with a humble scarf Feel feel in the dark Feels like someone’s walking Feels like someone’s walking Don’t call him by name Don’t call him by name Don’t even look that way No one should see him See him in the eye Believe only what you cannot deny Traps in the head and voices in the basement They cast out, they hunted away Sun falls down and the world falls down
8.
ja es varu nokavēt tad es gribu nepaspēt man piecas pāri plikai rokai mazie un lepnie pasēdēsim pieturā tumšā sliežu klusumā varam arī kājām aiziet mazie un lepnie kas ir draugs un kas nav draugs vai es pats sev esmu draugs man pašam savas cigaretes mazie un lepnie māsai trešā nodaļā zvīļa matu kodaļa viņa manī iemīlēsies mazie un lepnie vari mani sagaidīt apskatīt un pavadīt tāda mūsu mīlestība mazie un lepnie ko tas nozīmē ja sāp nozīmē, ka nesanāk mēs viens otram kreisā pusē mazie un lepnie mana roka labi dzird tumsā runā tava sirds nē, it neviens mūs nesagrauzīs mazie un lepnie // If I can perhaps be late I want to not be on time It’s five minutes past my bare hand Little and proud ones Let’s sit at the stop for a while In dark silence of the rails We can also just go walking Little and proud ones Who’s a friend and who is not Am I a friend to myself I do have my own cigarettes Little and proud ones Nurse from ward number three Has a glossy mop of hair She will fall in love with me Little and proud ones You can greet and welcome me Take a look and see me off That’s the way of our love Little and proud ones What’s the meaning if it hurts Means that something’s going wrong We’re on the left of each other Little and proud ones I hear well with my palm Your heart talking in the dark No, no one will chomp on us Little and proud ones
9.
Suņi seko 04:24
Šāvēji bijuši trīs Lietpratīgi noteica detektīvs Jādabū rokā tas, kurš ir palicis dzīvs Sekojiet cauri purviem Neuzķerieties uz malduguņiem Un slēdziet vaļā būrus – dzīsim ar suņiem Suņi seko, tevi atrast ir viegli Tev ir tik smaržīgi smiekli, tik viegli Tu smejies, sakošļā tabakas ziedu Nospļaujies savās pēdās, ardievu Septiņos atsāka gāzt Sajaucās kopā asins un māls Nodzisa lāpas, izsekotāji padevās Robeža pienāca drīz Tabakas ceļu tu izgāji nemanīts Vientuļa bēgļa vienīgais draugs ir nikotīns Suņi seko, tevi atrast ir viegli Tev ir tik smaržīgi smiekli, tik viegli Tu smejies, sakošļā tabakas ziedu Nospļaujies savās pēdās, ardievu Vientuļa bēgļa vienīgais draugs ir nikotīns // The total of shooters was three The detective said expertly We have to catch the one that’s still alive Follow him through swamps Don’t fall for will-o’-the-wisps And unlock the cages – let the hounds run Hounds are chasing, finding you is so easy Your laughter is so fragrant, so easy You are laughing, chewing a tobacco blossom Spit it into your footsteps. Adieu. At seven the rain kicked in again All mixed together, blood and clay As torches went out, the trackers gave up The border came quite soon Unseen you covered the tobacco route The only friend of a lone fugitive is nicotine Hounds are chasing, finding you is so easy Your laughter is so fragrant, so easy You are laughing, chewing a tobacco blossom Spit it into your footsteps. Adieu. The only friend of a lone fugitive is nicotine
10.
Vai tur nāve jūras malā nedejo pa akmeņiem Kas tik savāds galu galā spīguļo uz akmeņiem Vai tur nāve jūras malā nedejo pa akmeņiem Kas tik savāds, bailes sacīt, cilvēku nav tuvumā Jāvelk elpa, jāslēpj galva, jāmūk tavā tuvumā Vai tur nāve jūras malā nedejo pa akmeņiem? Siltums kluss no tava klēpja, vēji pūš un priedes šalc Nebaidos, bet tikai slēpjos. Kas tur mirgo – priedes šalc. Vai tur nāve jūras malā nedejo pa akmeņiem? Ak, tas būs man tikai licies – saules mirga akmeņos Tas būs licies, tikai licies. Liels un dzīvs, un nebaidos Vai tur nāve jūras malā nedejo pa akmeņiem Nē, patiesi nespīdēja tur nekas, jā it nekas Staignas smiltis, paiet nevar, jātic – nespīd, jātic – nespīd, Nedejoja tur nekas. Vai tur nāve jūras malā nedejo pa akmeņiem Kas tik savāds galu galā spīguļo uz akmeņiem Vai tur nāve jūras malā nedejo pa akmeņiem // Is it death there on the sea shore, is it dancing on the rocks Really, what’s that curious glinting over there on the rocks Is it death there on the sea shore, is it dancing on the rocks What’s so strange, I fear to say, not a single soul around Have to breathe in, hide my head, run for cover at your side Is it death there on the sea shore, is it dancing on the rocks? Soft heat breathing from your bosom, blowing winds and soughing pines I’ve no fear, I am just hiding. What’s that glinting? Soughing pines. Is it death there on the sea shore, is it dancing on the rocks? Oh, it must be just a vision. Blink of sunshine on the rocks Just a vision, just a vision. Big, alive, I have no fear. Is it death there on the seaside is it dancing on the rocks No, there was indeed no glinting , nothing glinting there at all Shifting sand, no walking likely, must believe, there’s nothing glinting Nothing dancing there at all. Is it death there on the sea shore, is it dancing on the rocks Really, what’s that curious glinting over there on the rocks Is it death there on the sea shore, is it dancing on the rocks
11.
Un es pamostos autoostā Sudraba migla vakara balasts Sudraba miglai zobens cauri Mani uzrunā kustības saraksts Braucu tur, tur, tur, kur nevarēs atrast tur, kur parasti nekāpj tur, kur kādreiz es braucu Tūkstošreiz, bet nu arvien retāk. Visi skatās uz manām tukšajām rokām Kad es ierodos ubagu ciemā. Ubagu ciemā paģiru dienā Nesamaksājamo parādu ielā. Palīdzi saimniek. Biļetei pietrūkst. Līdz mājām. Līdz mājām. Nozaga naudu. Bet mammai vajag Priekš zālēm. Priekš zālēm Pietura Romija. Savu valsti, Dzimteni būvē čigānu barons. Taboru rajonus pajūgu sienām Pases tur nebūs nevienam, nevienam Karogā viņam Būs divi zirgi Bez segliem. Ar krēpēm. Un divas sievas Ar kailām krūtīm Tur dziedās. Un spēlēs. Ar manu biļeti ved līdz galam Šūpojos visām pieturām garām Kur manu uguni gaida ārā Banderlogi no vietējā bāra Braucu tur, kur nevarēs atrast tur, tur, tur, kur parasti nekāpj tur, tur, tur, kur kādreiz es braucu Tūkstošreiz, bet nu arvien retāk. // And I wake up at the bus station Silver haze the evening’s ballast Through the silver haze a sword The bus schedule speaks to me I go where there is no finding Where as a rule no one gets off Where I used to go a thousand times But nowadays rarely Everyone is looking at my empty hands When I turn up in beggars’ village. In beggars’ village on hangover day On the street of debts never paid. Oh, help me, guv’nor. I’m short for a ticket. I need to go home. They stole my money. But I need medicine. For mother. For mother. Stop of Romia. A Gypsy baron Builds his state, builds his homeland. Districts of tabors, walls of carts Passports needed for noone there, noone And his flag Will have two horses No saddle. Just manes. And two women With naked breasts Will sing there. And dance there. My ticket takes me to the end I’m swaying past all the stops I see there waiting for my fire Banderlogs from the local bar I go where there is no finding Where as a rule no one gets off Where I used to go a thousand times But nowadays rarely

about

Vienpadsmit albuma dziesmas uz diviem lenšu magnetofoniem tika ierakstītas Ingus Baušķenieka studijā Bicycle Systems.
Ingus Baušķenieks: „Gan Manta, gan es nu atkal baudījām pirmos soļus divceliņu analogajā ierakstā - medijā, kas man tagad šķiet pārākais no visiem zināmajiem. Ja šis izdevums iegūs arī vinila formātu, tad arī plašākai publikai kļūs iespējami ievērtēt nedaudz atmirušās šobrīd nesaciparotās skaņas skaistumu - nu šodienīgākā piegriezumā.”

credits

released August 15, 2014

license

all rights reserved

tags

about

Manta Riga, Latvia

Viens no redzamākajiem latviešu alternatīvās scēnas pārstāvjiem, kas guvis piekrišanu arī ārpus tās. Pirmais albums “Manta” ieguvis vairākas Latvijas mūzikas balvas, grupa aktīvi koncertējusi Latvijā, uzstājusies arī Lietuvā un Igaunijā. Mantas otrais dziesmu albums “Karaliene Anna” ir savdabīga, tēlaina, tumša mūzika, kas klejo dažādos žanros. Ierakstīts analogi "Bicycle systems" studijā. ... more

shows

contact / help

Contact Manta

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Manta, you may also like: