Follow Manta to join the conversation.

When you follow Manta, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Manta

Riga, Latvia

Viens no redzamākajiem latviešu alternatīvās scēnas pārstāvjiem, kas guvis piekrišanu arī ārpus tās. Pirmais albums “Manta” ieguvis vairākas Latvijas mūzikas balvas, grupa aktīvi koncertējusi Latvijā, uzstājusies arī Lietuvā un Igaunijā. Mantas otrais dziesmu albums “Karaliene Anna” ir savdabīga, tēlaina, tumša mūzika, kas klejo dažādos žanros. Ierakstīts analogi "Bicycle systems" studijā.